Σκάγκγουέϊ (Αλάσκα), Η.Π.Α.

Πληροφορίες γι' αυτό το λιμάνι θα είναι σύντομα διαθέσιμες.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Σκάγκγουέϊ (Αλάσκα), Η.Π.Α.