Ρόστοκ, Γερμανία

Πληροφορίες γι' αυτό το λιμάνι θα είναι σύντομα διαθέσιμες.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Ρόστοκ, Γερμανία