Πορτ Κανάβεραλ -Ορλάντο, Η.Π.Α.

.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Πορτ Κανάβεραλ -Ορλάντο, Η.Π.Α.