Μπεπού, Ιαπωνία

Βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και τα βουνά. Η πόλη ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 1924 και είναι γνωστή για τις θερμές πηγές της. Έχει οκτώ σημαντικά γεωθερμικά σημεία, μερικές φορές αναφέρονται ως "οκτώ κόρες του Beppu". Έξι από αυτά βρίσκονται στην περιοχή Kannawa και δύο στην πιο απομακρυσμένη συνοικία Shibaseki.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Μπεπού, Ιαπωνία