Κάρσκρουνα, Σουηδία

Η Κάρλσκρουνα είναι πόλη στη Σουηδία και διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Μπλέκινγκε. Ιδρύθηκε από τον Κάρολο ΙΑ' της Σουηδίας ως κύρια βάση του Σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού σε 33 νησιά δίπλα της ακτή της Βαλτικής Θάλασσας. Η ονομασία της σημαίνει "στέμμα του Κάρλου". Έχει πληθυσμό 62.805 σύμφωνα με την απογραφή του 2009.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Κάρσκρουνα, Σουηδία